VİZYONUMUZ

Üstlendiği görevlerde farklılıklar yaratarak kalıcı eserler yaratma hedefi ile kalite ve uygulama süreci açısından üstün başarı ile yürüten bir işletme olma özelliğimiz korurken, çağdai ve modern Türkiye için ülkemiz ekonomisine katkımızı sürekli olarak arttırmaktayız, imalat sektöründe verimlilik, kalite, iş ve çalışan güvenliği konularında standartları belirleyen Türkiye’nin en güvenilir şirketleri arasında yer alma hedefi ve bilinci ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Dünya ve ülke çapında öncü, girişimcilik ruhu taşıyan, ilk ve örnek olma özelliği taşıyan fabrika tasarımları ve geliştirdiğimiz projler ile ülkemizin önemli tesisleri inşa etme bilinci ve sorumluluğunu taşımaktayız.

MİSYONUMUZ

Müşterilerimizin beklentilerini istikararlı kalite anlayışı ile karşılayarak değer yaratmayı esas alan kurumsal yapımız müşteri odaklı çalışma stratejimiz ve rekabetçi büyüme potansiyelimiz ile “En iyi” şekilde değerleri yönetmek.

Günümüz için ve gelecek kuşaklara karşı sosyal sorumluluğu yerine getirmeyi kurum kültürünün bir parçası olarak konumlandıran ÖZMODERN MAKİNE, çalışmalarını planlarken, süreklilik ilkesini ön planda tutmakta, sosyal sorumluluğun sürdürülebilir projelerden oluşmasının, Türkiye ve dünya için sağlanacak fayfa açısından önemli olduğuna inanmaktadır.. Çalışmalarında bu ilkeyi temel almakta ve toplumsal projelerinde  sürdürülebilir çevre konusuna odaklanmaktadır. Misyonumuz, çevre koruma bilinciyle davranarak örnek projeler ile bu bilinci yayarak üretim sektöründe önder bir yapı firması olmaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kalite Politikamız Taşıdığımız sorumluluğun bilincindeyiz.Vizyonumuz doğrultusunda, gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak müşteri beklentilerini karşılayan ürünler geliştirir, satış ve satış sonrası servis hizmetleri sağlarız.