RAFİNERİ

Kirlilik yaratan maddeler(Safsızlıklar), örneğin fosfatidler, serbest yağ asitleri (FFA) ve anti-oksidanlar vb., endüstriyel kullanım ve yenilebilir yağların tüketiminden önce uzaklaştırılmalıdırlar. Bu safsızlıkların uzaklaştırıldığı ünitedir. Yenilebilir sıvı ve katı yağlar, renklerinin, tatlarının, kokularının geliştirilmesi ve uzun ömürlü kullanımları için tamamen rafineri edilmelidirler. Endüstriyel(Sanayi)kullanım yağları ise, son ürünün kalitesini etkileyecek istenmeyen bileşenleri kaldırılması için tamamen veya kısmen rafineri edilebilirler.

Yenilebilir yağların rafineri edilmesi için iki proses geliştirilmiştir. Bunlar fiziksel ve kimyasal rafinasyon işlemleridir. Bu proseslerin seçimindeki karar, işlenecek ham yağın tipine ve kalitesine bağlı olmaktadır. Fiziksel ve kimyasal rafinasyon işlemlerinin adı ise, yağın asitliliğine neden olan serbest yağ asitlerinin (FFA) uzaklaştırılmasında kullanılan proses teknolojilerinden gelmektedir. Fiziksel rafinasyon, trigliseridli yağın kaynama noktasına kıyasla serbest yağ asitlerinin daha düşük kaynama noktası kullanılarak yapılan bir işlemdir. Kimyasal veya alkali rafinasyon işleminde ise, bir alkali serbest yağ asitlerini (FFA) nötralize emek için kullanılır.. Kimyasal rafinasyon işleminin asıl amacı, bir alkali çözelti yardımıyla, serbest yağ asitlerini (FFA) sabunlaştırmak ve sabunu su fazında seyreltmektir. Bu sabunlar seperatorler tarafından uzaklaştırılmaktadır. Düşük kapasiteli kesikli proseslerde, statik ayırma işlemi kullanılırken, sürekli ve yüksek kapasiteli proseslerde, santrifüjlü prosesler kullanılmaktadır. Nötr yağ sırasıyla kurutulur,ağartılır,vinterize ve deodorize edilir. Bu kimyasal rafinasyon işlemi, neredeyse tüm ham yağların rafinasyon işleminde kullanılır.

ÖZMODERN MAKİNE Rafinasyon işleminin amacı, arzu edilen bileşenleri minimum kayıpla tutarak, gliseridlerin en az zarar görecek şekilde, yağdaki istenmeyen safsızlıkların uzaklaştırılması işlemidir.

Rafine ünitesi aşağıda proses adımlarının bir bileşimidir;

  • Gam Uzaklaştırma , ham yağlardan gamların ve fosfatidlerin uzaklaştırılmasıdır.
  • Nötralizasyon , ham yağlardan, suda çözünmeyen hidratların, tüm fosfatidlerin ve serbest yağ asitlerinin kısacası sabunlaşan maddelerin uzaklaştırılmasıdır.
  • Ağartma , ham yağlardan sabun, metal ve renk verici pigmentlerin uzaklaştırılmasıdır.
  • Vinterizasyon , yüksek sıcaklıkta erime noktasına sahip bileşenlerin uzaklaştırılmasıdır.
  • Deodorizasyon , nötralize edilmiş ve ağartılmış yağlarda kalan serbest yağ asitlerini, fiziksel rafinasyonda tüm serbest yağ asitlerini, yağın tadını ve kokusunu etkileyen (özellikle keton ve aldehitler) uçucu safsızlıkların uzaklaştırılmasıdır.

ÖZMODERN MAKİNE olarak siz müşterilerimiz için rafinasyon prosesi hazırlarken, arzu edilen bileşenleri minimum kayıpla tutarak, gliseridlerin en az zarar göreceği şekilde, yağdaki istenmeyen safsızlıkların uzaklaştırılmasını amaçlıyoruz.

Kurduğumuz Tesisler

TEKLİF ALIN

Biz Profesyoneliz

Mühendislik

Biz güveniliriz

Ekip Çalışanlar

Biz Uzmanız

Tasarım